திங்கள், நவம்பர் 16, 2009

வாழ்வியலும் அறிவியலும்
கலர் கலராய் பலூன்கள்
மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாடாக
உயர உயர பறக்க வேண்டும்
என எண்ணுகிறது ஒரு சமூகம்....

உயர பறக்காமல் சீக்கிரம் விழனும்
இன்னிக்காவது நாலு காசு பாக்கணும்
என எனுகிறது மற்றொரு சமூகம்.....

பூமிபந்தின் மாறுபட்ட சுழற்சிக்கு
இதை விட வேறு என்ன எடுத்துகாட்டு வேண்டும்?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக