சனி, டிசம்பர் 20, 2008

இளைய தலைமுறை !!!

களை எடுத்து காப்பேரிய
கைகளை பார்த்து பேத்தி
சொன்னாள்...
"உங்க மெஹந்தி ரொம்ப
ஷ்டைலிஷ் - ஆ
இருக்கு பாட்டி... !!"

2 கருத்துகள்: