திங்கள், பிப்ரவரி 23, 2009

இதற்கு பெயர் என்னவோ...???

அலுவலக கடவுசொல் உன் பெயர்..
மின்அஞ்சல் கடவுசொல் உன் பெயர்...
கோவிலில் அர்ச்சனைக்கும் உன் பெயர்..
என் குறிபேட்டில் உன் பெயர் ...
என் நினைவிலும் உன் பெயர்..
என் நாவிலும் உன் பெயர்...
இப்படி பெயரளவில் உன்னை நான் நேசிக்க
நீயோ மனதளவில் வேறு ஒருவனை நேசிக்கிறாயே....